O szkole

Do naszej szkoły uczęszcza młodzież z Kończyc Wielkich, Rudnika, Hażlacha i Zamarsk. W czasie dwunastu lat naszej działalności rozwinęło się wiele ciekawych form pracy, ukształtowało się wiele tradycji, które kontynuują następne roczniki młodzieży. Od września 2004 jesteśmy Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein. Pełna społecznej wrażliwości, patriotyczna postawa naszej patronki stała się drogowskazem do dalszej pracy wychowawczej. W bieżącym roku szkolnym do gimnazjum uczęszcza 117 uczniów, których uczy 18 nauczycieli.

Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.

W naszej szkole
 • Klasy liczą średnio 18 osób.
 • Nauczane języki nowożytne:
  - język niemiecki,
  - język angielski,
 • Nowoczesne pracownie:
  - komputerowa,
  - językowa,
  - geograficzna,
  - historyczna,
  - biologiczno-chemiczna,
 • Duża hala sportowa,
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne:
  - warsztaty,
  - teatralne,
  - muzyczne,
  - dziennikarskie,
  - SKS,
  - zajęcia wyrównujące szanse ze wszystkich przedmiotów,
 • Internet bezprzewodowy w całej szkole,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Szafka dla każdego ucznia.