Pieśń szkoły

Pieśń szkoły

Wśród zielonych pagórków
Gdzie Piotrówka się mieni,
Jest twoja mała ojczyzna,
Twoje miejsce na ziemi.

ref. A wielki dąb przy zameczku
Stare legendy gada,
Że na cieszyńskiej ziemi
Jesteśmy z dziada pradziada.

Kiedyś pójdziesz daleko,
I szmat świata podbijesz,
Ale wracać tu będziesz,
Bo tu czujesz, że żyjesz!

ref. A wielki dąb przy zameczku…

Opowiesz kiedyś wnukom,
Jak mowa dębu szumiała,
A pamięć o dobrych ludziach,
Na zawsze przy nim została.

ref. A wielki dąb przy zameczku…

Słowa: Barbara Ogrocka
Muzyka: Marian Zaleski