Plan działania szkolnego zespołu TIK

Plan działania szkolnego zespołu TIK

Szkoła: Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończycach Wielkich

Skład szkolnego zespołu TIK: Dyrektor szkoły Anna Szypuła, koordynator szkolny Eugeniusz Janas (j.niemiecki), Magdalena Siasta (historia), Agnieszka Kohutek (biologia, chemia), Magdalena Czyż (j.angielski)

Zasady współpracy w zespole TIK:

- dzielimy się doświadczeniami

- każdy ma prawo do wypowiedzi

- decyzje podejmujemy poprzez wspólną dyskusję

- utrzymujemy sprawną komunikację

- wspieramy się w wykonywaniu zadań i działań

- współpracujemy z nauczycielem informatyki, administratorem szkolnej strony internetowej i innymi nauczycielami

- regularnie uczestniczymy w spotkaniach zespołu

CEL 1: Uczniowie i nauczyciele znają program Aktywna Edukacja.

Wskaźniki osiągnięcia celu: Uczniowie i nauczyciele są aktywnie zaangażowani w program oraz są aktywni w sieci.

Działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposoby monitorowania i oceny działań

1. Utworzenie szkolnego kodeksu TIK

XII

zespół TIK, nauczyciel informatyki

zapisy w dziennikach lekcyjnych, strona internetowa szkoły

2. Utworzenie zakładki Aktywna Edukacja na stronie internetowej szkoły.

XII

administrator strony, koordynator szkolny

strona internetowa szkoły

3. Omówienie szkolnego kodeksu TIK na godzinach wychowawczych i zebraniu z rodzicami.

XII/I

wychowawcy klas, koordynator szkolny

zapisy w dziennikach lekcyjnych

4. Publikowanie informacji związanych z programem Aktywna Edukacja w zakładce na stronie internetowej szkoły.

cały czas

administrator strony, koordynator szkolny i przedmiotowi

ankiety, zdjęcia

CEL 2: Uczniowie i nauczyciele korzystają w bezpieczny sposób z TIK.

Wskaźniki osiągnięcia celu: Uczniowie i nauczyciele biorą aktywny udział w konkursie i Dniu Bezpiecznego Internetu.

Działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposoby monitorowania i oceny działań

1. Przygotowanie prezentacji dla rodziców i uczniów nt. bezpieczeństwa w sieci i zamieszczenie jej na stronie szkolnej.

I

nauczyciel informatyki, koordynator szkolny

zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia, obserwacja, strona internetowa szkoły

2. Zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu.

II

nauczyciel informatyki, koordynator szkolny

zdjęcia, strona internetowa szkoły

3. Konkurs plastyczny „Bezpieczna sieć”.

II

nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy

prace uczniów

CEL 3: Uczniowie i nauczyciele przestrzegają praw autorskich przy korzystaniu z Internetu.

Wskaźniki osiągnięcia celu: Uczniowie i nauczyciele podają źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych podczas przygotowania prezentacji, projektów i innych prac.

Działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Sposoby monitorowania i oceny działań

1. Zwracanie uwagi na konieczność podawania źródła.

cały czas

wszyscy nauczyciele

prace uczniów i nauczycieli

2. Przygotowanie prezentacji dla rodziców i uczniów nt. prawa autorskiego i zamieszczenie jej na stronie szkolnej.

III

koordynator szkolny

zdjęcia, obserwacja, strona internetowa szkoły

3. Zwracanie uwagi na to, że twórczość każdego z nas chroniona jest prawem autorskim.

cały czas

administrator, wszyscy nauczyciele

strona internetowa szkoły