Egzamin gimnazjalny

Terminy Egzaminu Gimnazjalnego

 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
  a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  - z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  - z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  - z zakresu matematyki – godz. 11:00
  c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  - na poziomie podstawowym – godz. 9:00
   -na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
  z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
  - z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 16 czerwca 2017r. (data wydania zaświadczenia: 23 czerwca 2017r.).
Jesteś tutaj: Home Uczeń Kolumna 2 Egzamin gimnazjalny