Anna Szypuła - dyrektor szkoły

Anna Szypuła

 • + Przedmiot: matematyka
 • + Klasy: 1a, 1c
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Józef Peter

Józef Peter

 • + Przedmiot: wychowanie fizyczne
 • + Klasy: 2a, 2c, 3a
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Krystyna Sembol

Krystyna Sembol

 • + Przedmiot: plastyka
 • + Klasy: 1b, 1c, 3a, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Handzel

Katarzyna Handzel

 • + Przedmiot: matematyka, zajęcia techniczne, informatyka
 • + Klasy: 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Beata Wachtarczyk

Beata Wachtarczyk

 • + Przedmiot: język polski
 • + Klasy: 1b, 1c, 2c, 3a
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Marcin Podżorski

ks. Michał Bogacz

 • + Przedmiot: religia ewangelicka
 • + Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

Grzegorz Wanat

Grzegorz Wanat

 • + Przedmiot: wychowanie fizyczne
 • + Klasy: 1a, 1b, 1c, 2b, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Magdalena Czyż

Magdalena Czyż

 • + Przedmiot: język angielski
 • + Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Jolanta Brzóska

Jolanta Brzóska

 • + Przedmiot: geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • + Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Banot

Małgorzata Banot

 • + Przedmiot: język polski, zajęcia artystyczne
 • + Klasy: 1a, 2a, 2b, 3b
 • + Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany