Rekrutacja 2016

Rekrutacja do klas I

 Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohensteinw Kończycach Wielkich

na rok szkolny 2016/17

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.) w związku z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 oraz uchwały Nr 17/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 stycznia 2016r., Dyrektor Gimnazjum w Kończycach Wielkich,  uprzejmie informuje,  że składanie  dokumentów o przyjęcie do klasy I Gimnazjum odbywać się będzie następująco:

I. Zgłoszenie ucznia do Gimnazjum w terminie do 08 kwietnia 2016r. -  zamieszkałego w obwodzie szkoły

II. Składanie wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum w terminie od 06 maja do 10 czerwca 2016 r.  – uczniowie spoza obwodu

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

  1. zgłoszenia uczniów z obwodu szkoły do 08 kwietnia 2016 r.

  2. zgłoszenie uczniów spoza obwodu od 06 maja do 10 czerwca 2016 r.

  3. od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. dostarczanie wymaganych dokumentów kandydata do gimnazjum (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu)

  4. 15 lipca 2016 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  5. W terminach określonych w ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W załączeniu druki zgłoszenia ucznia

(na odwrocie zgłoszenia prosimy o zaznaczenia woli uczęszczania ucznia do klasy sportowej)

 

  Name Description Size Downloads Date
wniosek_o_przyjecie_do_gim_spoza_obwodu.pdf wniosek_o_przyjecie_do_gim_spoza_obwodu.pdf 123.5 KB 81 2016-03-08 16:03:23
zgloszenie_kandydata_do_gimnazjum.pdf zgloszenie_kandydata_do_gimnazjum.pdf 81.03 KB 112 2016-03-16 10:23:19

DVFolderContent - © 2012 Dirk Vollmar